Spoplatňované služby

 

 

Nadštandardná izba: 5,00 €/deň

Celodenná strava – doprovod: 5,70 €

Stravný lístok – obed: 2,40 €

Parkovné (s povolením): 1,00 €/vjazd

Ročné parkovné (s povolením): 10,00 €/rok

Garážovanie (s povolením): 15,00 €/mesiac

 

Cenník výkonov a služieb platný od 1. 7. 2017.

Akútne detské psychiatrické oddelenie – dvojlôžková izba