Pravidlá odovzdávania vecí pracientom

 

 

Čas odovzdávania

Každá ošetrovacia jednotka má stanovený čas, kedy prídu jej pracovníci veci prevziať. Mimo stanoveného času nebudú veci prevzaté. Taktiež je zakázané ponechávať veci v priestoroch vrátnice.

Zakázané veci

  • varené jedlá a jedlá podliehajúce rýchlej skaze,
  • peniaze,
  • veľké množstvo nápojov,
  • nápoje v sklenených fľašiach,
  • zaváraniny,
  • alkoholické nápoje a omamné látky,
  • ostré predmety,
  • veci nevhodné pre pacienta z hľadiska povahy poskytovania psychiatrickej zdravotnej starostlivosti.

Povolené veci

  • čisté oblečenie, čistá spodná bielizeň,
  • čisté oblečenie, čistá spodná bielizeň,
  • trvanlivé potraviny (nie mäsové výrobky)
  • káva,
  • cigarety.

Balík pre pacienta by nemal vážiť viac ako 5 kg. Zdravotnícky personál nezodpovedá za obsah odovzdávaných tašiek a balíkov.

Upozorňujeme všetkých príbuzných, že pred odovzdaním vecí pacientovi je obsah tašky alebo balíka skontrolovaný zdravotníckym personálom za prítomnosti pacienta a zakázané alebo z hľadiska poskytovanej zdravotnej starostlivosti nevhodné veci mu nebudú vydané a skončia ako odpad.

Zasielanie peňazí

Ak potrebujete dať svojim blízkym peniaze, nemocnica má zriadený pacientsky účet, na ktorý je možné poslať peniaze priamo z vášho účtu alebo poštovou poukážkou. Peniaze posielajte na účet číslo SK79 1100 0000 0026 2374 7329 a do správy pre prijímateľa napíšte meno, priezvisko a rok narodenia pacienta (nie Vaše!) aby sme vedeli, pre koho sú peniaze určené. Poverený zamestnanec potom pre pacienta vyberie požadovanú hotovosť. Za peniaze vložené do tašiek a balíkov nemocnica nezodpovedá.

Stanovené časy podľa ošetrovacích jednotiek

Jednotka A a Filtračná jednotka:
Podľa príjmov

Jednotka B:
streda 14.00 – 14.30

Jednotka C:
piatok 14.30 – 15.00

Jednotka D:
štvrtok 14.30 – 15.00

 

Jednotka GP1:
štvrtok 16.00 – 16.15

Jednotka Z:
utorok 16.00 – 16.15

Jednotka RO:
piatok 16.00 – 16.15

Jednotka GP2:
štvrtok 16.00 – 16.15

 

Akútne detské psychiatrické oddelenie:
streda 14.00 – 16.00,
sobota 14.00 – 16.00,
nedeľa 14.00 – 16.00.