Pravidlá odovzdávania vecí pracientom

 

 

Čas odovzdávania

Každá ošetrovacia jednotka má stanovený čas, kedy prídu jej pracovníci veci prevziať. Mimo stanoveného času nebudú veci prevzaté. (Odporúčame využiť služby doručovateľských spoločností.) Taktiež je zakázané ponechávať veci v priestoroch vrátnice.

Zakázané veci

 • varené jedlá a jedlá podliehajúce rýchlej skaze,
 • peniaze,
 • veľké množstvo nápojov,
 • nápoje v sklenených fľašiach,
 • zaváraniny,
 • alkoholické nápoje a omamné látky,
 • ostré predmety,
 • veci nevhodné pre pacienta z hľadiska povahy poskytovania psychiatrickej zdravotnej starostlivosti.

Povolené veci

 • čisté oblečenie, čistá spodná bielizeň,
 • trvanlivé potraviny (nie mäsové výrobky)
 • káva,
 • cigarety.

Balík pre pacienta by nemal vážiť viac ako 5 kg. Zdravotnícky personál nezodpovedá za obsah odovzdávaných tašiek a balíkov.

Upozorňujeme všetkých príbuzných, že pred odovzdaním vecí pacientovi je obsah tašky alebo balíka skontrolovaný zdravotníckym personálom za prítomnosti pacienta a zakázané alebo z hľadiska poskytovanej zdravotnej starostlivosti nevhodné veci mu nebudú vydané a skončia ako odpad.

Zasielanie peňazí

Ak potrebujete dať svojim blízkym peniaze, nemocnica má zriadený pacientsky účet, na ktorý je možné poslať peniaze priamo z vášho účtu alebo poštovou poukážkou. Peniaze posielajte na účet číslo SK79 1100 0000 0026 2374 7329 a do správy pre prijímateľa napíšte meno, priezvisko a rok narodenia pacienta (nie Vaše!) aby sme vedeli, pre koho sú peniaze určené. Poverený zamestnanec potom pre pacienta vyberie požadovanú hotovosť. Za peniaze vložené do tašiek a balíkov nemocnica nezodpovedá.

Stanovené časy podľa ošetrovacích jednotiek

Aktualizované 16. 11. 2022

Jednotka A a Filtračná jednotka:
Podľa príjmov

Jednotka B:
streda 14.00 – 14.30
sobota 14.00 – 14.30

Jednotka C:
piatok 14.30 – 15.00
nedeľa 14.30 – 15.00

Jednotka D:
pondelok 14.30 – 15.00
štvrtok 14.30 – 15.00

 

Jednotka GP1:
utorok 16.00 – 16.15
sobota 16.00 – 16.15

Jednotka Z:
utorok 16.00 – 16.15
sobota 16.00 – 16.15

Jednotka RO:
streda 16.00 – 16.15
nedeľa 16.00 – 16.15

Jednotka GP2:
štvrtok 16.00 – 16.15
nedeľa 16.00 – 16.15

 

Akútne detské psychiatrické oddelenie:
streda 14.00 – 14.15
sobota 14.00 – 14.15
nedeľa 14.00 – 14.15