Verejné obstarávania 2011

 

 

Zoznam verejných obstarávaní za rok 2011

Jednotka C? – jedáleň