Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky)

 

 

1238 - Dodávka el. energie 11 2014

1237 - Dodávka plynu 11 2014

1200 - Rekonštrukcia 5. NP obj. 01-Monoblok

1193 - Hydroizolácia strešného plášťa_Pračovňa_Kotolňa

Detská psychiatrická ambulancia – vyšetrovňa