Špecializované ambulancie

 

 

Psychiatrická ambulancia
MUDr. Pavol Nálešník, psychiater
MUDr. Viliam Čičvák, psychiater

Psychologická ambulancia
Mgr. Eva Kočišová, klinický psychológ

Detská psychiatrická ambulancia
Olga Glaszner, psychiater
MUDr. Stanislav Tomovčík, psychiater

Detská psychologická ambulancia
PhDr. Danica Korpová, klinický psychológ

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie – sauna