Detská psychiatrická ambulancia

 

 
Vzhľadom k nepriaznivej epidemickej situácii Detská psychiatrická ambulancia od 15.10.2020 až do odvolania pracuje v obmedzenom režime, t.z. sú vystavované e-recepty a sú podávané telefonické konzultácie.

 

Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore detská a adolescentná psychiatria.

Zabezpečuje ambulantné poskytovanie špecializovanej liečebno preventívnej starostlivosti pediatrických pacientov s vývojovými poruchami, psychotickými poruchami, afektívnymi poruchami, pri neurotických a úzkostných stavoch, s poruchami príjmu potravy, pri stavoch súvisiacích so zneužívaním návykových látok a nelátkových závislostí, s poruchami správania a emotivity, psychosomatickými poruchami, týraných, zanedbávaných a sexuálne zneužívaných detí.

Na vyšetrenie sa môžete objednať prostredníctvom všeobecného lekára alebo telefonicky.

Ordinačné hodiny

Pondelok 8.00 – 12.00  
Utorok 8.00 – 12.00  
Streda 8.00 – 12.00  
Štvrtok 8.00 – 12.00  
Piatok 8.00 – 12.00  

Kontakt

Telefónne číslo: 056/681 85 25

Lekár:
MUDr. Marta Erdélyiová, detský psychiater

Sestra:
Mgr. Miroslava Kráľová

Detská psychiatrická ambulancia – ošetrovňa