Cenník služieb

 
Poplatky za jeden deň 1 lôžková 2 lôžková 3 lôžková
Stravovanie 5,30 € 5,30 € 5,30 €
Bývanie 1,91 € 1,52 € 0,96 €
Iné obslužné a ďalšie činnosti 2,21 € 2,21 € 2,21 €
Spolu za jeden deň 9,42 € 9,03 € 8,47 €

 

Cena úhrady za mesiac sa vypočítava vynásobním ceny za deň počtom kalednárnych dní mesiaca.

Trieda pre žiakov z Akútneho detského psychiatrického oddelenia