Ekonomicky oprávnené náklady

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady domova sociálnych služieb za rok 2015

Ekonomicky oprávnené náklady domova sociálnych služieb za rok 2014

Trieda pre žiakov z Akútneho detského psychiatrického oddelenia