Ekonomicky oprávnené náklady

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady domova sociálnych služieb za rok 2015

Ekonomicky oprávnené náklady domova sociálnych služieb za rok 2014

Akútne detské psychiatrické oddelenie – herňa (KAMA)