Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 

Evidencia zverejňovaná na základe Kritérií vedenia evidencie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja zo dňa 15. 8. 2014.

P. č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu Stav vybavenia
1. 4. 6. 2015 Milan M. Michalovce zaradená do evidencii čakateľov na voľné miesto
2. 7. 7. 2020 Oskar T. Michalovce zaradená do evidencii čakateľov na voľné miesto

Jednotka C? – trojlôžková izba