Cenník služieb

 
Poplatky za jeden deň 1 lôžková 2 lôžková
Stravovanie 7,45 € 7,45 €
Bývanie 2,40 € 1,20 €
Obslužné činnosti 2,00 € 2,00 €
Spolu za jeden deň 11,85 € 10,65 €

 

Cena úhrady za mesiac sa vypočítava vynásobním ceny za deň počtom kalednárnych dní mesiaca.

Cena sú platné od 1. februára 2022.

Jednotka D – ošetrovňa