Cenník služieb

 
Poplatky za jeden deň 1 lôžková 2 lôžková
Stravovanie 6,66 € 6,66 €
Bývanie 2,50 € 1,40 €
Obslužné činnosti 2,21 € 2,21 €
Spolu za jeden deň 11,37 € 10,27 €

 

Cena úhrady za mesiac sa vypočítava vynásobním ceny za deň počtom kalednárnych dní mesiaca.

Cena sú platné od 1. februára 2021.

Jednotka GP1 – čajová kuchnyka pri jedálni pacientov