Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 

Evidencia zverejňovaná na základe Kritérií vedenia evidencie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja zo dňa 15. 8. 2014.

P. č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu Stav vybavenia
1. 27. 3. 2023 Matej Š. Michalovce zaradená do evidencie čakateľov na voľné miesto

Dekorácia steny na chodbe Jednotky D