Názov: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
Sídlo: Andreja Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce
IČO: 35581000

Sekretariát riaditeľa:
Tel.: 056/681 81 00
Fax: 056/642 31 50
E-mail: sekretariat@pnmi.sk

Psychiatrická ambulancia: 056/681 85 19
Detská psychiatrická ambulancia: 056/681 85 25
Psychologická ambulancia: 056/681 85 18
Detská psychologická ambulancia: 056/681 85 23

Fyziatricko-rehabilitačné oddeleine – masáže