Pravidlá návštev a priepustiek

 

 

S platnosťou od 2. 11. 2021 sú návštevy v Domove sociálnych služieb zakázané.

S platnosťou od 7. 6. 2021 sú stanovené podmienky pre udeľovanie priepustiek poberateľom sociálnych služieb na pobyt v domácom prostredí:

  1. Pred odchodom zo zariadenia absolvuje prijímateľ test s negatívnym výsledkom.
  2. S príbuzným prijímateľa bude dohodnutý pobyt v domácom prostredí v trvaní od 7 do 23 dní, dohodnutý bude dátum a čas návratu.
  3. Pri návrate do DSS sa prijímateľ musí preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 24 hodín.