Pravidlá návštev a priepustiek

 

 

S platnosťou od 26. 6. 2021 sú povolené návštevy v Domove sociálnych služieb za tých podmienok:

 1. Podmienkou uskutočnenia návštevy je vopred dohodnuté povolenie na návštevu so zamestnancom Domova sociálnych služieb na telefónnom čísle 056 68 18 221, prípadne e- mailom dss@pnmi.sk.
 2. Návštevu prijímateľa sociálnej služby môže uskutočniť iba osoba, ktorá spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
  • osoba bola zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer, Moderna) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • osoba bola zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny (Astra Zeneca, Johnson&Johnson) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  • osoba, ktorá je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  • osoba, ktorá sa pri vstupe do zariadenia preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.
  Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia.
 3. Návšteva sa povoľuje maximálne dvom osobám pre jedného prijímateľa sociálnej služby po dobu maximálne 60 minút vrátane registrácie. Návšteva dodržuje vopred dohodnutý a vyhradený čas návštevy.
 4. Upozorňujeme návštevy, že z dôvodu evidencie návštev bude povolený vstup len osobe, ktorá prejde triážou na vrátnici (meranie teploty, vyplňovanie vstupného dotazníka) a poskytne potrebné osobné údaje a informácie pre zápis do knihy návštev. Uvedené činnosti pre návštevníkov vykoná sestra v službe , ktorá si návštevu vyzdvihne na vrátnici.
 5. Návšteva sa riadi pokynmi personálu nemocnice a dodržiava všetky epidemiologické opatrenia platné v zariadení v čase návštevy.
 6. V celom areáli Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o. platí povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty (aj vo vonkajších priestoroch).
 7. Návštevný priestor je vo vonkajších priestoroch zariadenia - altánok Domova sociálnych služieb prípadne priestor pri núdzovom východe z Pavilónu chronikov.
 8. Návštevné dni sú denne od 13,00 hodiny do 16,00 hodiny.
 9. Psychiatrická nemocnica, n.o. nevykonáva antigénové testy osobám za účelom umožnenia vstupu do areálu.

S platnosťou od 7. 6. 2021 sú stanovené podmienky pre udeľovanie priepustiek poberateľom sociálnych služieb na pobyt v domácom prostredí:

 1. Pred odchodom zo zariadenia absolvuje prijímateľ test s negatívnym výsledkom.
 2. S príbuzným prijímateľa bude dohodnutý pobyt v domácom prostredí v trvaní od 7 do 23 dní, dohodnutý bude dátum a čas návratu.
 3. Pri návrate do DSS sa prijímateľ musí preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 24 hodín.