Pravidlá návštev a priepustiek

 

 

S platnosťou od 2. 5. 2022 sú čiastočne povolené návštevy v Domove sociálnych služieb za tých podmienok:

  1. Podmienkou uskutočnenia návštevy je vopred dohodnuté povolenie na návštevu so zamestnancom Domova sociálnych služieb na telefónnom čísle 056 68 18 221, prípadne e- mailom dss@pnmi.sk.
  2. Návšteva sa povoľuje maximálne dvom osobám pre jedného prijímateľa sociálnej služby po dobu maximálne 60 minút vrátane registrácie. Návšteva dodržuje vopred dohodnutý a vyhradený čas návštevy.
  3. O návštevách bude vedená evidencia.
  4. V interiéri Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o. platí povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty.
  5. Návštevný priestor je vo vonkajších priestoroch zariadenia – altánok Domova sociálnych služieb prípadne priestor pri núdzovom východe z Pavilónu chronikov.
  6. Návštevné dni sú denne od 13,00 hodiny do 16,00 hodiny.

S platnosťou od 7. 6. 2021 sú stanovené podmienky pre udeľovanie priepustiek poberateľom sociálnych služieb na pobyt v domácom prostredí:

  1. Pred odchodom zo zariadenia absolvuje prijímateľ test s negatívnym výsledkom.
  2. S príbuzným prijímateľa bude dohodnutý pobyt v domácom prostredí v trvaní od 7 do 23 dní, dohodnutý bude dátum a čas návratu.
  3. Pri návrate do DSS sa prijímateľ musí preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 24 hodín.