Pravidlá návštev a priepustiek

 

 

Návštevy v Domove sociálnych služieb sú povolené za tých podmienok:

  1. Podmienkou uskutočnenia návštevy je vopred dohodnuté povolenie na návštevu so zamestnancom Domova sociálnych služieb na telefónnom čísle 056 68 18 221, prípadne e- mailom dss@pnmi.sk.
  2. Návšteva sa povoľuje maximálne dvom osobám pre jedného prijímateľa sociálnej služby po dobu maximálne 60 minút vrátane registrácie. Návšteva dodržuje vopred dohodnutý a vyhradený čas návštevy.
  3. O návštevách bude vedená evidencia.
  4. V interiéri Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o. platí povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty.
  5. Návštevný priestor je vo vonkajších priestoroch zariadenia – altánok Domova sociálnych služieb prípadne priestor pri núdzovom východe z Pavilónu chronikov.