Aktuálne informácie o režime návštev

 

 
Návštevy na lôžkových oddeleniach sú povolené.

V interiéri Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o. platí povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty (rúškom alebo respirátorom).
Ďakujeme za porozumenie.

Návštevné dni:
Streda 13:30 – 15:30 (Jednotka Z-Ľavá 14:00 – 16:00)
Sobota 14:00 – 16:00 (okrem Jednotky Z)
Nedeľa 14:00 – 16:00

Návštevy v Domove sociálnych služieb sú povolené za tých podmienok:

  1. Podmienkou uskutočnenia návštevy je vopred dohodnuté povolenie na návštevu so zamestnancom Domova sociálnych služieb na telefónnom čísle 056 68 18 221, prípadne e-mailom dss@pnmi.sk.
  2. Návšteva sa povoľuje maximálne dvom osobám pre jedného prijímateľa sociálnej služby po dobu maximálne 60 minút vrátane registrácie. Návšteva dodržuje vopred dohodnutý a vyhradený čas návštevy.
  3. O návštevách bude vedená evidencia.
  4. V interiéri Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o. platí povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty (rúškom alebo respirátorom).
  5. Návštevný priestor je vo vonkajších priestoroch zariadenia – altánok Domova sociálnych služieb prípadne priestor pri núdzovom východe z Pavilónu chronikov.