Spoplatňované služby

 

 

Nadštandardná izba: 5,00 €/deň

Celodenná strava – doprovod: 11,84 € (vrátane DPH)

Cena hlavného jedla pre cudzích stravníkov (vrátane DPH): 4,14 €

Jednorázový vjazd (s povolením): 1,00 €/vjazd

Opakovaný vjazd na rok (s povolením): 24,00 €/rok

Garážovanie (s povolením): 24,00 €/mesiac

 

Cenník výkonov a služieb platný od 1. 2. 2024 [PDF]

Administratívne priestory