Spoplatňované služby

 

 

Nadštandardná izba: 5,00 €/deň

Celodenná strava – doprovod: 9,20 €

Cena hlavného jedla pre cudzích stravníkov (vrátane DPH): 3,22 €

Parkovné (s povolením): 1,00 €/vjazd

Ročné parkovné (s povolením): 10,00 €/rok

Garážovanie (s povolením): 15,00 €/mesiac

 

Cenník výkonov a služieb platný od 1. 2. 2022 [PDF]

Trieda pre žiakov z Akútneho detského psychiatrického oddelenia