Verejné obstarávania 2013

 

 

Zoznam verejných obstarávaní za rok 2013

Jednotka GP1 – čajová kuchnyka pri jedálni pacientov