Špecializované ambulancie

 

 

Psychiatrická ambulancia
MUDr. Mariana Ondilová, psychiater
MUDr. Jana Bočincová, psychiater
MUDr. Jana Hertelyová, psychiater

Psychologická ambulancia
Mgr. Eva Kočišová, klinický psychológ

Detská psychiatrická ambulancia
MUDr. Lucia Klamová, psychiater

Detská psychologická ambulancia
PhDr. Danica Korpová, klinický psychológ

Akútne psychiatrické oddelenie 2 – chodba na 5. poschodí