Detská psychiatrická ambulancia

 

 

Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore detská a adolescentná psychiatria.

Zabezpečuje ambulantné poskytovanie špecializovanej liečebno preventívnej starostlivosti pediatrických pacientov s vývojovými poruchami, psychotickými poruchami, afektívnymi poruchami, pri neurotických a úzkostných stavoch, s poruchami príjmu potravy, pri stavoch súvisiacích so zneužívaním návykových látok a nelátkových závislostí, s poruchami správania a emotivity, psychosomatickými poruchami, týraných, zanedbávaných a sexuálne zneužívaných detí.

Na vyšetrenie sa môžete objednať prostredníctvom všeobecného lekára, telefonicky alebo e-mailom.

Ordinačné hodiny

Pondelok 8.00 – 12.00 12.30 – 15.15
Utorok    
Streda 8.00 – 12.00 12.30 – 15.15
Štvrtok 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00
Piatok    

Kontakt

Telefónne číslo: 056/681 85 25
e-mail: dpa@pnmi.sk

Lekár:
MUDr. Andrea Šoltysová, detský psychiater

Sestra:
Mgr. Miroslava Kráľová

Akútne psychiatrické oddelenie 2 – chodba na 5. poschodí