Odborné pracoviská

 

 

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Oddelenie pracovnej terapie
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Jednoducho rozlíšiteľné označenie dverí lôžkových izieb na Jednotke GP1