Odborné pracoviská

 

 

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Oddelenie pracovnej terapie
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Spoločné priestory na 4. nadzemnom podlaží; návštevná miestnosť pre Jednotku D a Akútne detské psychiatrické oddelenie