Psychiatrická ambulancia

 

 

V rámci špecializovanej ambulantnej starostlivosti psychiatri s atestáciou v odbore, dlhoročnou praxou v psychiatrickej nemocnici a erudíciou v ambulantnej diagnostike a liečbe psychických porúch ponúkajú:

  • diagnostiku a liečbu psychických porúch a závislostí,
  • možnosť diferenciálnej diagnostiky a liečby chronických bolestí, porúch spánku, telesných ochorení komplikovaných úzkosťou a depresiou, psychosomatických porúch, psychických porúch v starobe,
  • psychoterapiu,
  • možnosť spolupráce s klinickým psychológom,
  • možnosť poskytnutia komplexnej psychiatrickej liečby v Dennom stacionári,
  • možnosť liečby na lôžkovom oddelení nemocnice.

Na vyšetrenie sa môžete objednať prostredníctvom všeobecného lekára alebo telefonicky.

Ordinačné hodiny

Pondelok 7.45 – 12.15 12.45 – 14.15 (Popjaková/Bočincová)
Utorok 7.45 – 12.15 12.45 – 14.15 (Bočincová)
Streda 7.45 – 12.15 12.45 – 14.15 (Ondilová)
Štvrtok 7.45 – 12.15 12.45 – 14.15 (Popjaková/Bočincová)
Piatok 7.45 – 12.15 12.45 – 14.15 (Virčík)

Kontakt

Telefónne číslo: 056/681 85 19

Lekár:
MUDr. Mariana Ondilová, psychiater
MUDr. Jana Bočincová, psychiater
MUDr. Henrieta Popjaková, psychiater
MUDr. Matúš Virčík, psychiater

Sestra:
Mgr. Katarína Bujnovská

Dôležité informácie

Na vyšetrenie je potrebné priniesť platnú kartička poistenca. Výmenný lístok od všeobecného lekára nie je podmienkou.

Pre dlžníkov zdravotnej poisťovne je vyšetrenie možné len po preukázaní splátkovej dohody medzi dlžníkom a zdravotnou poisťovňou.

Administratívne priestory