Akútne psychiatrické oddelenie 2

 

 

Oddelenie poskytuje špecializovanú psychiatrickú starostlivosť pre dospelých pacientov starších ako 60 rokov, pacientov, ktorí majú súdom nariadenú ochrannú liečbu a pacientov so závislosťou od alkoholu a iných psychotropných látok. Pacienti sú prijímaní na doporučenie ambulantných psychiatrov, v akútnych stavoch i bez doporučenia.

Akútne psychiatrické oddelenie 2 tvoria:

  • Jednotka GP1 – jednotka liečby gerontopsychiatrických porúch na organickom podklade,
  • Jednotka GP2 – jednotka liečby gerontopsychiatrických porúch bez organického podkladu ako aj emočných a psychotických porúch,
  • Jednotka RO – jednotka liečby rezistentných psychiatrických porúch a ochrannej liečby,
  • Jednotka Z – jednotka liečby závislostí.

Liečba na Akútnom psychiatrickom oddelení 2 obsahuje farmakologické, biologické a psychoterapeutické postupy. Súčasťou liečebného procesu u pacientov je rozšírenie spektra vyšetrovacích škálovacích metód a použitie moderných psychofarmák (antipsychotík, antidepresív, prokognitív) s priaznivým profilom vedľajších účinkov.
Súčasťou programu na Akútnom psychiatrickom oddelení 2 je aj biblioterapia, psychohry, autogénny tréning, relaxácia, edukácia pacientov s Alzheimerovou demenciou, panickou poruchou, depresiou a psychózou. Realizujú sa tiež edukácie pre príbuzných pacientov so psychózou a demenciou. Príbuzní oceňujú, že majú možnosť získať informácie o ochorení a odpovede na praktické otázky ohľadom starostlivosti o pacientov.

Jednotka GP1 prijíma pacientov s chorobami podmienenými poškodením a ochorením mozgu stredného a ťažkého stupňa. Odborná starostlivosť je koncipovaná tak, aby zabezpečila čo najväčší možný komfort hospitalizovaným pacientom.

Jednotka GP2 je určená pre pacientov s poruchami nálady, neurózami, ľahšími formami ochorení spôsobených poškodením či chorobou mozgu a ľahkými formami psychotických porúch. Jednotka GP2 je polootvorená, pohybové režimy sú ordinované na základe psychického a zdravotného stavu a určuje ich ošetrujúci lekár.

Jednotka RO poskytuje pacientom odbornú starostlivosť s duševným ochorením v chronickom štádiu. Na Jednotke RO sú hospitalizovaní aj pacienti, ktorí majú súdom nariadené ochranné liečenie ústavnou formou. Charakter odbornej starostlivosti vychádza zo samotnej skladby pacientov. Okrem medicínskej a ošetrovateľskej starostlivosti je dôraz kladený na sociálnu rehabilitáciu a psychoterapeutický prístup k pacientom, ktorých cieľom je okrem opätovného zaradenia pacientov do spoločnosti a sociálneho systému aj podpora vyjadrovania emócií, komunikácie, rozvíjania kreativity, pamäte, rozvoj sociálnych zručností a upevňovanie a podpora vlastnej zodpovednosti za svoje zdravie.

Jednotka Z slúži primárne pacientom závislým na alkohole, liekoch a pacientom závislým na automatoch a počítačových hrách.

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie – hydromasážna vana