Zmluvy 2012

 

 

620/2012 – Pfizer Luxembourg SARL, o. z.

736/2012 – Pfizer Luxembourg SARL, o. z.

737/2012 – Pfizer Luxembourg SARL, o. z.

862/2012 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

863/2012 – Gedeon Richter Slovakia, s. r. o.

864/2012 – Gedeon Richter Slovakia, s. r. o.

865/2012 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.

866/2012 – LUNDBECK Slovensko s. r. o.

867/2012 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

868/2012 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

869/2012 – PHARMA GROUP, a. s.

870/2012 – Stredná zdravotnícka škola Humenné

643/2009 – Johnson & Johnson, s. r. o.

803/2011 – KORLEA INVEST, a. s.

614/2008/Dodatok2012 – PROMYS soft, s.r.o.

872/2012 – Košický samosprávny kraj

873/2012 – Akadémia vzdalávania, pobočka Michalovce

874/2012 – Linde Gas k. s.

875/2012 – CSC Pharmaceuticals Handels GmbH. o. z.

876/2012 – RYBA Košice spol. s r. o.

877/2012 – RYBA Košice spol. s r. o.

878/2012 – Súkromná základná umelecká škola JUROŠÍK

879/2012 – ILLE-Papier-Service, spol. s r. o.

880/2012 – KORLEA INVEST, a. s.

881/2012 –

882/2012 – INC Research UK Limited

883/2012 – PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a. s.

884/2012 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

885/2012 – Belišová Júlia

886/2012 – Quintiles Slovakia, s. r. o.

887/2012 – Quintiles Slovakia, s. r. o.

888/2012 – Lindström, s. r. o.

889/2012 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

890/2012 – i3 International (UK) Limited

891/2012 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

893/2012 – Valéria Petrišáková

894/2012 – Akadémia vzdalávania, pobočka Michalovce

895/2012 – Belišová Júlia

896/2012 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

897/2012 – INC Research UK Limited

898/2012 – Eli Lilly ČR, s. r. o.

899/2012 – NAR marketing s. r. o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

900/2012 – INSTITUT Bazálni stimulace®, s. r. o.

901/2012 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

902/2012 – MEDEXIM, spol. s r. o.

903/2012 – Sociálna poisťovňa

904/2012 – Eli Lilly ČR, s. r. o.

905/2012 – Démos trade, s. r. o.

906/2012 – J & J, s. r. o. (Johnson & Johnson, a limited liability company)

907/2012 – Wyeth Pharmaceuticals Inc.

909/2012 – PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES SK, S.R.O.

910/2012 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

911/2012 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

912/2012 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

913/2012 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

914/2012 – Akadémia vzdalávania, pobočka Michalovce

915/2012 – Quintiles Slovakia, s. r. o.

916/2012 – Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva

917/2012 – Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva

918/2012 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.

919/2012 – Quintiles Slovakia, s. r. o.

920/2012 – Quintiles Slovakia, s. r. o.

921/2012 – Ivan Blaško - IBEX

922/2012 – SGS Slovakia spol. s r.o

923/2012 – AMI Plus, s. r. o.

924/2012 – FORMAT – PM, s. r. o.

925/2012 – MOSTPOOLS, s. r. o.

926/2012 – Peter Grund

927/2012 – Zuzana Manduľáková

928/2012 – Wrigley Slovakia, s. r. o.

929/2012 – Bella SK, s. r. o.

930/2012 – Orange Slovensko, a. s.

931/2012 – Quintiles Slovakia, s. r. o.

932/2012 – Valeant Slovakia, s. r. o.

933/2012 – Spojená škola internátna v Michalovciach

934/2012 – THterm, s. r. o.

935/2012 – Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařka fakulta

936/2012 – i3 International (UK) Limited.

937/2012 – MI Top, spol. s r. o.

938/2012 – Linde Gas k.s.

939/2012 – Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta

940/2012 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

941/2012 – Združenie Hreško-Graus

942/2012 – Združenie Hreško-Graus

943/2012 – i3 International (UK) Limited.

944/2012 – ADIR

945/2012 – Orange Slovensko, a. s.

946/2012 – Inštalacentrum, s. r. o.

947/2012 – Bella Sk s. r. o.

948/2012 – SPEDOS s- Slovensko, s. r. o.

949/2012 – Slovak Telekom, a. s.

950/2012 – Bella Sk s. r. o.

951/2012 – ZSE Energia, a. s.

952/2012 – SEKK spol. s. r. o.

953/2012 – Prešovská univerzia v Prešove, Filozofická fakulta

954/2012 – Notárska zápisnica

955/2012 – ANTES PLUS, s. r. o.

956/2012 – Akadémia vzdelávania, pobočka Michalovce

Akútne psychiatrické oddelenie 2 – chodba na 5. poschodí