Zmluvy 2019

 

 

1713/2019/Dodatok č. 1 – Minerva n.o.

1637/2018/Dodatok č. 1 – ASO VENDING, s. r. o.

1522/2017/Dodatok č. 1 – RDG spol. s r. o.

1488/2017/Dodatok č. 1 – IN4VENT Plus, s. r. o.

1417/2016/Dodatok č. 1 – Mars SR, kom.spol.

1668/2019/Dodatok č. 1 – MUDr. Eva Polakovská

1733/2019 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1732/2019 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.

1731/2019 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

1730/2019 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

1729/2019 – Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta

1728/2019 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1727/2019 – Vranovská nemocnica, a. s.

1726/2019 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1725/2019 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1724/2019 – Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

1723/2019 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

1722/2019 – TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

1721/2019 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

1720/2019 – SEKK spol. s r.o.

1719/2019 – Tenisový klub Sobrance

1718/2019 – Johnson & Johnson, s.r.o.

1716/2019 – Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

1715/2019 – SPP – distribúcia, a. s.

1714/2019 – MSP servis s.r.o.

1713/2019 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1712/2019 – Minerva n.o.

1711/2019 – Andrej Timko Ing. TA-TRANS

1710/2019 – Andrej Timko Ing. TA-TRANS

1709/2019 – INMEDIA spol. s r.o.

1708/2019 – Stredná zdravotnícka škola

1707/2019 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1645/2019/Dodatok č. 1 – Občianske združenie Teresa Benedicta

1706/2019 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1705/2019 – Linde Gas k.s.

1704/2019 – EUROGASTROP s.r.o.

1703/2019 – GARBIAR Stavebniny s.r.o.

1702/2019 – KORAKO plus, s. r. o.

1701/2019 – Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1700/2019 – Sv. Kozma, n.o.

1699/2019 – Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

1698/2019 – STELLA TOUR, s.r.o.

1697/2019 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1696/2019 – SPP – distribúcia, a. s.

1695/2019 – SPP – distribúcia, a. s.

1694/2019 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1693/2019 – SPP – distribúcia, a. s.

1692/2019 – h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

1691/2019 – Národné centrum zdravotníckych informácií

1690/2019 – Ing. Peter Vall

1689/2019 – Mäso Zemplín, a. s.

1688/2019 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.

1687/2019 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.

1686/2019 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1685/2019 – SPP – distribúcia, a. s.

1684/2019 – SPP – distribúcia, a. s.

1683/2019 – Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1682/2019 – Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1681/2019 – Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1680/2019 – Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

1679/2019 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1678/2019 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1677/2019 – PICADO, s.r.o.

1676/2019 – Nadácia Pontis

1675/2019 – Jaroslav Pohalár AQVAPOL

1674/2019 – INMEDIA spol. s r.o.

1673/2019 – Košický samosprávny kraj

1672/2019 – INMEDIA spol. s r.o.

1671/2019 – Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta

1670/2019 – Bidfood Slovakia s. r. o.

1654/2019/Dodatok č. 1 – Košický samosprávny kraj

1625/2018/Dodatok č. 1 – Peter Hromanik

1514/2017/Ukončenie – Petr Metelka

1669/2019 – STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

1668/2019 – MUDr. Eva Polakovská

1667/2019 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1666/2019 – SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.

1665/2019 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1664/2019 – CN plus s.r.o.

1663/2019 – Angelini Pharma Österreich GmbH

1662/2019 – Generali Poisťovňa, a. s.

1661/2019 – Generali Poisťovňa, a. s.

1660/2019 – Alphabet s.r.o.

1659/2019 – KRIDLA s.r.o.

1658/2019 – PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier

1657/2019 – TATRACHEMA VD

1656/2019 – ANASOFT APR, spol. s r.o.

1655/2019 – TATRACHEMA VD

1654/2019 – Košický samosprávny kraj

1653/2019 – NJL s.r.o.

1652/2019 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1651/2019 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

1650/2019 – Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1649/2019 – Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER

1648/2019 – T-PSYCHOS s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie

1647/2019 – Bc. Dominik Hubler

1646/2019 – Ing. Ľudovít Paulina MIPA

1645/2019 – Občianske združenie Teresa Benedicta

1644/2019 – SYTELI, s.r.o.

1643/2019 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.

1642/2019 – FECUPRAL, spol. s r.o.

Fotografia