Zmluvy 2018

 

 

1563/2018 – DISPOLAB, Žilina s.r.o.

1564/2018 – DISPOLAB, Žilina s.r.o.

1565/2018 – Košický samosprávny kraj

1566/2018 – URO-SNV s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie

1567/2018 – BaB SK s.r.o.

1568/2018 – Ing. Ľudovít Paulina MIPA

1363/2016/Dodatok č. 3 – SPEDOS - Slovensko, spol. s r. o.

1569/2018 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.

1570/2018 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1571/2018 – CAPAS s. r. o.

1572/2018 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1573/2018 – Východoslovenská distibučná, a. s.

1574/2018 – AXA pojišťovňa a. s.

1575/2018 – AXA pojišťovňa a. s.

1576/2018 – Wüstenrot poisťovňa, a. s.

1577/2018 – KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

1578/2018 – KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

1579/2018 – KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

1580/2018 – Andrej Timko Ing. TA-TRANS

1581/2018 – Vranovská nemocnica, a. s.

1582/2018 – INMEDIA spol. s r.o.

1583/2018 – Mäso Zemplín, a. s.

1584/2018 – STAFFER spol. s r. o.

1585/2018 – Orange Slovensko, a. s.

1586/2018 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

1587/2018 – SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.

1588/2018 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

1589/2018 – KÄRCHER Slovakia, s. r. o.

1590/2018 – Andrej Timko Ing. TA-TRANS

1591/2018 – Andrej Timko Ing. TA-TRANS

1592/2018 – INMEDIA spol. s r.o.

1593/2018 – Košický samosprávny kraj

1594/2018 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1595/2018 – Angelini Pharma Österreich GmbH

1596/2018 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1597/2018 – Tlačiareň svidnícka, s.r.o.

1598/2018 – Stredná zdravotnícka škola

1599/2018 – INMEDIA spol. s r.o.

1600/2018 – Ing. Ľudovít Paulina MIPA

1325/2016/Dodatok č. 2 – Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1409/2016/Dodatok č. 1 – Com-klíma, s. r. o.

1327/2016/Dodatok č. 2 – Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1325/2016/Dodatok č. 3 – Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1601/2018 – Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1602/2018 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1603/2018 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.

1604/2018 – PICADO, s.r.o.

1605/2018 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1606/2018 – Schulke SK, s.r.o

1607/2018 – Eva Tkáčová

1608/2018 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1609/2018 – VIRTUS, s.r.o.

1610/2018 – RISO, s.r.o.

1611/2018 – VIRTUS, s.r.o.

1612/2018 – Andrej Timko Ing. TA-TRANS

1613/2018 – Linde Gas k.s.

1614/2018 – Ing. Ľudovít Paulina MIPA

1615/2018 – Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

1615/2018/Dodatok č. 1 – Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

1616/2018 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1617/2018 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1618/2018 – Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

1619/2018 – Anna Fečiková

1174/2015//Dodatok č. 4 – HOUR, spol. s r. o.

1620/2018 – Stredná zdravotnícka škola

1225/2015/Dodatok č. 1 – RAINBOW ONE s. r. o.

1621/2018 – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

1622/2018 – SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.

1353/2016/ukončenie – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1585/2018/Dodatok č. 1 – Orange Slovensko, a. s.

1585/2018/Dodatok č. 2 – Orange Slovensko, a. s.

1623/2018 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1625/2018 – Peter Hromanik

1626/2018 – Mgr. Ladislav Sekletar

1627/2018 – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

1628/2018 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.

1629/2018 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1630/2018 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1631/2018 – PAPIER LECHMAN s.r.o.

1632/2018 – KLAB, s. r. o.

1633/2018 – KOVOMAN, s.r.o.

1634/2018 – SEKK spol. s r. o.

1635/2018 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

1636/2018 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

1337/2016/ukončenie – Soňa Korčeková – ASO VENDING

1637/2018 – ASO VENDING, s. r. o.

1150/2015/Dodatok č. 1 – ECOLAB s. r. o.

1638/2018 – Schwabe Slovakia, s. r. o.

1639/2018 – p. Zajac Robert

1618/2018/Dodatok č. 1 – Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

1640/2018 – Energie2, a. s.

1641/2018 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1557/2017/Dodatok č. 1 – Ing. Ján Miľovčík, štatutárny audítor, číslo licencie SKAU 568

Fotografia