Zmluvy 2016

 

 

1242/2016 – KRIDLA, s. r. o.

1243/2016 – TATRA - ALPINE a. s.

1244/2016 – Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER

1245/2016 – Charitný dom profesora Hlaváča

1246/2016 – Jozef Hankócy STELLA TOUR

1247/2016 – Centrum sociálnych služieb Clementia

1248/2016 – Centrum sociálnych služieb Clementia

1249/2016 – Bella Sk s.r.o

1250/2016 – Košický samosprávny kraj

1251/2016 – SÚCIT n.o. Veľké Kapušany

1252/2016 – Ing. Ľudovít Paulina MIPA

1253/2016 – Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka

1254/2016 – Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB

1255/2016 – Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB

1256/2016 – KRIDLA s.r.o

1257/2016 – KRIDLA s.r.o

1258/2016 – Ib-elektro s.r.o.

1259/2016 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1260/2016 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1261/2016 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1262/2016 – KOVOMAN, s.r.o.

1263/2016 – MUDr. Elena Polakovská

1264/2016 – INMEDIA spol. s r.o.

1265/2016 – EASTFOOD s.r.o.

1266/2016 – SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.

1267/2016 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.

1268/2016 – LUNDBECK Slovensko s. r. o.

1269/2016 – STAVPEX, spol. s r. o.

1270/2016 – EASTFOOD s.r.o.

1271/2016 – INMEDIA, spol. s r. o.

1272/2016 – INMEDIA, spol. s r. o.

1273/2016 – K&M MEDIA s.r.o.

1274/2016 – Bella Sk s.r.o.

1275/2016 – PRO VITAE n.o., Všeobecná nemocnica Gelnica

1276/2016 – Nadácia ZRAK

1277/2016 – Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka

1278/2016 – KRIDLA s.r.o.

1279/2016 – STAV mix s.r.o.

1280/2016 – BATIST Medical, s.r.o.

1281/2016 – ANTES PLUS, spol. s r.o.

1282/2016 – Andrej Timko Ing. TA-TRANS

1283/2016 – PICADO, s.r.o.

1250/2016/Dodatok č. 1 – Košický samosprávny kraj

1284/2016 – Andrej Timko Ing. TA-TRANS

1285/2016 – K&M MEDIA s.r.o.

1286/2016 – K&M MEDIA s.r.o.

1287/2016 – K&M MEDIA s.r.o.

1288/2016 – K&M MEDIA s.r.o.

1289/2016 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1290/2016 – ILLE-Papier-Service, spol. s r. o.

1247/2016/Dodatok č. 1 – Centrum sociálnych služieb Clementia

1248/2016/Dodatok č. 1 – Centrum sociálnych služieb Clementia

1291/2016 – PAPIER LECHMAN s.r.o.

1292/2016 – KRIDLA s.r.o.

1293/2016 – Ing. Ľudovít Paulina MIPA

1294/2016 – Jozef Igaz – TLAČIVÁ – PAPIER

1295/2016 – Lohmann & Rauscher, s.r.o.

1296/2016 – Lohmann & Rauscher, s.r.o.

1297/2016 – Prešovská univerzita v Prešove

1298/2016 – Andrej Timko Ing. TA-TRANS

1299/2016 – KOVOMAN, s.r.o.

1300/2016 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1301/2016 – ECOLAB s.r.o.

1302/2016 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1303/2016 – Proficio, s.r.o.

1304/2016 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1305/2016 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1306/2016 – KRIDLA s.r.o.

1307/2016 – Lohmann & Rauscher, s.r.o.

966/2013/ukončenie – Gabriel Záhorčák KARLO

1314/2016 – Gabriel Záhorčák KARLO

1316/2016 – Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

1316/2016/Dodatok č. 1 – Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

1317/2016 – Fecupral, spol. s r.o.

1318/2016 – Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka

1319/2016 – Ing. Ľudovít Paulina MIPA

1320/2016 – Ing. Ľudovít Paulina MIPA

1321/2016 – Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou - AURA

1322/2016 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.

1323/2016 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1324/2016 – Angelini Pharma Österreich GmbH

733/2010/Dodatok č. 1 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1325/2016 – Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1326/2016 – Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1328/2016 – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta

1329/2016 – BATIST Medical SK, s. r. o.

1330/2016 – BATIST Medical SK, s. r. o.

1331/2016 – BATIST Medical SK, s. r. o.

1332/2016 – BATIST Medical SK, s. r. o.

1333/2016 – K&K MEDIA, s. r. o.

1334/2016 – ITSK, s. r. o.

1335/2016 – Linde Gas k.s.

1337/2016 – Soňa Korčeková – ASO VENDING

1336/2016 – KRIDLA, s. r. o.

1139/2015/ukončenie – K&K MEDIA, s. r. o.

1338/2016 – Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka

1339/2016 – DISPOLAB, Žilina s.r.o.

1340/2016 – DISPOLAB, Žilina s.r.o.

1341/2016 – DISPOLAB, Žilina s.r.o.

1342/2016 – KRIDLA s.r.o.

1343/2016 – FECUPRAL spol. s r. o. P1

1344/2016 – Schulke SK, s.r.o.

1345/2016 – ECOLAB s.r.o.

1241/2016/Dodatok č. 2 – TRR centrum Kalučža, s.r.o.

1346/2016 – ReSocia, n. o.

1347/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1348/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1349/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1351/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1352/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1353/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1354/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1355/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1356/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1357/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1358/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1359/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1360/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1361/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1362/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1363/2016 – SPEDOS - Slovensko, spol. s r. o.

1365/2016 – COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o.

1366/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1367/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1368/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1369/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1370/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1371/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1372/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1373/2016 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1374/2016 – (Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu)

1376/2016 – KRIDLA, s. r. o.

1377/2016 – KRIDLA, s. r. o.

1378/2016 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1379/2016 – LIKO-S, s. r. o.

1380/2016 – TRA.CE.R. export – import, s. r. o.

1383/2016 – Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka

1384/2016 – Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka

1385/2016 – BATIST Medical, s.r.o.

1386/2016 – BATIST Medical, s.r.o.

1387/2016 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1388/2016 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1389/2016 – ELI LILLY Slovakia, s.r.o.

1390/2016 – Johnson & Johnson, s.r.o.

1391/2016 – Hajdok Ján

1392/2016 – MUDr. Tatiana Miková

1393/2016 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.

1394/2016 – h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

1395/2016 – Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

1396/2016 – Ján Bančanský

1397/2016 – Ing. Ladislav Kokoška, Csc. – GMB

1398/2016 – MED LEADER s.r.o.

1399/2016 – DISPOLAB, Žilina s.r.o.

1400/2016 – DISPOLAB, Žilina s.r.o.

1401/2016 – Univerzita Konštantína Filozofa – Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre

1402/2016 – Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka

1403/2016 – Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka

1404/2016 – Energie2, a.s.

1406/2016 – Ing. Ľudovít Paulina MIPA

1407/2016 – Allio s.r.o.

1408/2016 – BATIST Medical SK, s. r. o.

1343/2016/Dodatok č. 2 – FECUPRAL spol. s r. o.

1363/2016/Dodatok č. 2 – SPEDOS - Slovensko, spol. s r. o.

1409/2016 – Com-klíma, s. r. o.

1410/2016 – Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

1411/2016 – Merck spol. s r. o.

1412/2016 – Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

1165/2015/Dodatok č. 1 – Inta, s.r.o.

1413/2016 – Jaroslav Vasičko JV tlačiareň

1414/2016 – Gustáv Hrdinský

1415/2016 – Mgr. Petra Hrdinská

1416/2016 – Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

1417/2016 – Mars SR, kom.spol.

1418/2016 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1419/2016 – Košický samosprávny kraj

1420/2016 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Fotografia