Zmluvy 2022

 

 

1819/2021/Dodatok č. 1 – Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

1848/2022 – AUDIT-LD, s.r.o.

1849/2022 – Ministerstvo vnútra SR, Prezídium hasičského a záchranného zboru

1850/2022 – Marián Capík, neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

1618/2018/Dodatok č. 4 – Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.

1851/2022 – Košický samosprávny kraj

1852/2022 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1749/2020/Dodatok č. 1 – MSP servis, s.r.o.

1750/2020/Dodatok č. 2 – Minerva n.o.

1752/2020/Dodatok č. 2 – BauDom, s.r.o.

1757/2020/Dodatok č. 1 – KARLO s.r.o.

1853/2022 – Občianske združenie Zuzulienka, neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

1854/2022 – Zuzana Fabiánová, neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

1741/2020/Dodatok č. 2 – Minerva n.o.

1742/2020/Dodatok č. 2 – Minerva n.o.

1855/2022 – Andrej Timko Ing. TA-TRANS

1856/2022 – PICADO, s.r.o.

1857/2022 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

1858/2022 – INMEDIA spol. s r.o.

1859/2022 – STEP-IN o.z.

1860/2022 – Nadácia Zrak

1861/2022 – Občianske združenie Teresa Benedicta

1862/2022 – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

614/2008/Dodatok2022 – PROMYS soft, s.r.o.

1863/2022 – AUTIT-LD, s.r.o

1864/2022 – Prešovská univerzita v Prešove

1865/2022 – RONEX WORLD s.r.o.

1866/2022 – Mäso Zemplín, a. s.

1867/2022 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1868/2022 – VELCON spol.s r.o.

1869/2022 – Andrej Timko Ing. TA-TRANS

1870/2022 – PICADO, s.r.o.

1819/2021/Dodatok č. 2 – Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

1871/2022 – ILLE-Papier-Service, spol. s r. o.

1872/2022 – Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a. s.

1851/2022/Dodatok č. 1 – Košický samosprávny kraj

1683/2019/Dodatok č. 7 – Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1123/2015/Dodatok č. 3 – GeCom, s. r. o.

1814/2021/Dodatok č. 1 – Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

1873/2022 – Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Stredisko Michalovce

1874/2022 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1366/2016/Ukončenie – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1875/2022 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1876/2022 – RAINBOW ONE, s. r. o.

1877/2022 – SOMI Systems a.s.

1878/2022 – SOMI Systems a.s.

1879/2022 – Detská psychiatrická liečebňa, n.o. Hraň

1898/2022 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1899/2022 – INMEDIA spol. s r.o.

1900/2022 – PICADO, s.r.o.

1343/2016/Dodatok – FECUPRAL spol. s r. o.

1902/2022 – INMEDIA spol. s r.o.

1905/2022 – PICADO, s.r.o.

1906/2022 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1907/2022 – UP Dejeuner, s. r. o.

1908/2022 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.

1909/2022 – Linde Gas s.r.o.

1910/2022 – Vranovská nemocnica, a.s.

1873/2022/Dodatok č. 1 – Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Stredisko Michalovce

1647/2019/Ukončenie – Bc. Dominik Hubler

1343/2016/Príloha – FECUPRAL spol. s r. o.

1912/2022 – SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.

1929/2022 – Monika Koščová

1930/2022 – Wüstenrot poisťovňa, a.s.

1859/2022/Dodatok č. 1 – STEP-IN o.z.

1931/2022 – STEP-IN o.z.

1932/2022 – František Šíraj

1934/2022 – Stredná zdravotnícka škola

1945/2022 – Marek Horňák

1787/2020/Ukončenie – KOVOMAN, s. r. o.

1946/2022 – KOVOMAN, s. r. o.

1963/2022 – Piere Baguette s.r.o.

1964/2022 – Stredná odborná škola obchodu a služieb

1965/2022 – Arcidiecézna charita Košice

1966/2022 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s.

1967/2022 – Spojená škola internátna

1968/2022 – Spojená škola internátna

1969/2022 – Orange Slovensko, a. s.

1970/2022 – Prešovská univerzita v Prešove

1971/2022 – Detská psychiatrická liečebňa, n.o. Hraň

1972/2022 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1974/2022 – Zbor Cirkvi bratskej v Michalovciach

1975/2022 – LSE – Life Star Emergency, s.r.o.

1902/2022/Dodatok č. 1 – INMEDIA spol. s r.o.

1858/2022/Dodatok č. 1 – INMEDIA spol. s r.o.

1899/2022/Dodatok č. 1 – INMEDIA spol. s r.o.

1869/2022/Dodatok č. 1 – Andrej Timko Ing. TA-TRANS

1750/2020/Dodatok č. 3 – Minerva n.o.

1417/2016/Ukončenie – Mars SR, kom.spol.

1976/2022 – VENTUM s.r.o.

1977/2022 – Východoslovenská distribučná, a.s.

1978/2022 – TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

1979/2022 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.

1980/2022 – Radoslav Ondo – RONDO

1981/2022 – Hirman s.r.o.

1982/2022 – VENTUM s.r.o.

1983/2022 – Psychosociálne centrum Košice

1984/2022 – Psychosociálne centrum Košice

1985/2022 – Schwabe Slovakia, s. r. o.

1986/2022 – Nadácia TV JOJ

1987/2022 – Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

1988/2022 – Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

1989/2022 – Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

1990/2022 – Orange Slovensko, a. s.

Fotografia