Zmluvy 2013

 

 

732/2010/Dodatok č. 2 – VISTELAN spol. s r.o.

1054/2013 – Valéria Petrišáková

1053/2013 – PAS Bj,s.r.o.

1052/2013 – ZSE Energia, a. s.

1051/2013 – Vistelan, s. r. o.

1050/2013 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1049/2013 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1048/2013 – BUKÓZA ENERGO, a. s.

1045/2013 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.

1044/2013 – SEKK spol. s r. o.

1043/2013 – Ing. Ján Miľovčík - audítor

1042/2013 – NC, s. r. o.

1041/2013 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1040/2013 – Vranovská nemocnica, n. o.

1039/2013 – EKOSAL trading, spol. s r. o.

1038/2013 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1037/2013 – AMI Plus, s. r. o.

1036/2013 – ADIR a Institut de RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER

1035/2013 – ART-TERM, s.r.o.

1034/2013 – Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

1033/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

1032/2013 – Quintiles Slovakia, s. r. o. (dodatok)

1031/2013 – ADIR a Institut de RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER

1030/2013 – Bella SK, s. r. o.

1029/2013 – Spojená škola internátna v Michalovciach

1028/2013 – Univerzia sv. Cyrila a Metoda v Trnave

1027/2013 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1026/2013 – LUNDBECK Slovensko s. r. o.

1025/2013 – Ing. Ján Miľovčík – audítor

1024/2013 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1023/2013 – Tatra banka, a. s.

1022/2013 – Linde Gas k. s.

1021/2013 – Zariadenie pre seniorov

1020/2013 – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

1019/2013 – Quintiles Slovakia, s. r. o.

1018/2013 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1017/2013 – CHIROS MEDICAL s. r. o.

1016/2013 – CSC Pharmaceuticals Handels GmbH. o. z.

1015/2013 – Bella SK, s. r. o.

1014/2013 – JUDr. Milan Szőllőssy, advokát

1012/2013 – Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

1011/2013 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1010/2013 – NAR marketing, s. r. o.

1009/2013 – RDG, s. r. o.

1007/2013 – INC Research UK Limited

1006/2013 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

1005/2013 – Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta

1004/2013 – Mäso Zemplín, a. s.

1003/2013 – AMIGO PRIMA, s. r. o.

1002/2013 – Stredná odborná škola technická

1001/2013 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

1000/2013 – Eli Lilly ČR, s. r. o.

732/2010/Dodatok č. 1 – VISTELAN spol. s r.o.

999/2013 – Prešovská univerzita v Prešove

998/2013 – Prešovská univerzita v Prešove

997/2013 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

996/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

995/2013 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

994/2013 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

993/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

992/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

991/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

990/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

989/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

988/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

987/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

986/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

985/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

984/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

983/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

982/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

981/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

980/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

979/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

978/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

977/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

976/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

975/2013/Dodatok č. 2 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

974/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

973/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

972/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

971/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

970/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

969/2013 – (Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb)

968/2013 – IN4VENT Plus, s. r. o.

967/2013 – Neurocentrum, s. r. o.

966/2013 – Gabriel Záhorčák KARLO

965/2013 – Detská fakultná nemocnica Košice

964/2013 – Bella SK, s. r. o.

963/2013 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.

962/2013 – FY-RENOVA

961/2013 – Košický samosprávny kraj

960/2013 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

959/2013 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

958/2013 – Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – ACRAF S.p.A.

957/2013 – Komunal Energy, s. r. o.

Trieda pre žiakov z Akútneho detského psychiatrického oddelenia