Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

 

 

Oddelenie poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pacientom Akútneho psychiatrického oddelenia 1, Akútneho psychiatrického oddelenia 2, Detského akútneho psychiatrického oddelenia a prijímateľom sociálnej služby Domova sociálnych služieb.

Rehabilitačná liečba má v prvom rade charakter podpornej liečby psychických ochorení.

Oddelenie poskytuje služby komplexnej rehabilitačnej starostlivosti okrem hospitalizovaných pacientov aj ambulantným pacientom na základe odporúčania odborného lekára.

Špecifikom oddelenia je rehabilitácia gerontopsychiatrických pacientov priamo na lôžkovom oddelení, ktorá je zameraná na udržanie pacientovej sebestačnosti, na aktívnu spoluprácu pacienta pri všedných denných činnostiach, na predchádzanie vzniku preležanín, nástupu predčasnej inkontinencie, obstipácie a vyššieho stupňa osteoporózy, zachovania celkovej aktivity a mobility.

Spektrum vyšetrení

Kinezioterapia – pohybová liečba
Pohybová liečba sa prevádza individuálne alebo skupinovo podľa harmonogramu skupinových cvičení s cieľom aktivizácie pacienta. Využívajú sa tiež špeciálne liečebné postupy, mobilizačné a mäkké techniky, kondičné a cielené cvičenia, cvičenia na fitloptách, nestabilných plošinách. Na zlepšenie celkovej kondície je k dispozícii posilňovňa s využitím bežeckého pásu, posilňovacej veže, stacionárneho bicykla.

Hydrokinezioterapia – pohybová liečba vo vode
Pohybová liečba vo vode patrí k najstarším liečebným metódam. Využíva známe účinky vodného prostredia na ľudský organizmus, uvoľňuje svalové napätie, uľahčuje pohyb a v nemalej miere má aj povzbudivý účinok.

Fyzikálna liečba je aplikovaná formou:

  • vodoliečby – k obľúbeným vodoliečebným procedúram patria rôzne formy končatinových a celkových vírivých kúpeľov,
  • elektroliečby – elektroliečba patrí k fyzikálnej liečbe, pri ktorej je využívaný liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. Má protibolestivé účinky, účinky zlepšujúce krvnú cirkuláciu a výživu tkanív, tlmí zápalovú aktivitu. Je vhodným doplnkom ostatných fyzioterapeutických postupov
  • teploliečby – miestna teploliečba sa využíva väčšinou k predpríprave pred masážou, liečebným telocvikom a pred uvoľňovaním skrátených svalových skupín. Aplikuje sa vo forme rašelinových nosičov.
  • liečby mechanickými podnetmi – mechanoterapia – jej hlavnými súčasťami je masáž a ultrazvuk. Masér poskytuje klasickú, reflexnú masáž, manuálnu lymfodrenáž, akupresúrnu masáž chodidiel,
  • svetloliečby – aplikuje sa formou infračerveného žiariča – soluxu. Spôsobuje prehriatie hlbších tkanivových štruktúr a uvoľňuje svalové napätie.

Pracovná doba

Pondelok 7.00 – 15.30
Utorok 7.00 – 15.30
Streda 7.00 – 15.30
Štvrtok 7.00 – 15.30
Piatok 7.00 – 15.30

Kontakt

Telefónne číslo: 056/681 85 00

Akútne detské psychiatrické oddelenie – herňa