Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

 

 

Liečebná výživa je súčasťou liečebno – preventívnej starostlivosti, ktorá významne ovplyvňuje liečebný proces pacienta a tým napomáha k navráteniu a upevneniu zdravia.

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania zabezpečuje poskytovanie fyziologickej a klinickej výživy pre pacientov lôžkových oddelení nemocnice, Denného stacionára, prijímateľov sociálnej služby Domova sociálnych služieb, stravovanie pre zamestnancov nemocnice ako aj stravovanie externých záujemcov.

Na oddelení sa pripravuje dietetická a špeciálna strava a zostavujú sa individuálne jedálne lístky, ktorých cieľom je zabezpečiť racionálnu výživu podľa individuálnej potreby.

Oddelenie tiež spolupracuje pri edukačnej činnosti pacientov a ich rodinných príslušníkov.

Kontakt

Telefónne číslo: 056/681 87 00

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie – sauna