Akútne psychiatrické oddelenie 1
Jednotka A

 

 

Jednotka A poskytuje komplexnú psychiatrickú diagnostiku, liečbu a komplexnú individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s psychotickými, organickými a afektívnymi poruchami, poruchami osobnosti, duševnou zaostalosťou, závažnými komplikáciami u závislostí, somatickými ochoreniami s psychiatrickými komplikáciami a u osôb s rizikom suicidálneho konania.

Jednotka A je uzatvorená, monitorovaná kamerovým systémom. V rámci bezpečnosti pacientov sú nutné obmedzenia, týkajúce sa uloženia nebezpečných, ostrých a sklenených predmetov.

Vypracovaný harmonogram dňa pre pacientov určuje časy vizít, komunít, ergoterapií a edukácií na každý deň.

Počet lôžok: 14

Špecializované terapeutické činnosti

 • biblioterapia,
 • kognitívny tréning – tréning pamäte,
 • terapeutické okienko,
 • komunity.

Ostatné aktivity

 • denná miestnosť – sledovanie televízie, spoločenské hry,
 • záhrada – loptové hry, stolný tenis, bedminton.

Návštevné hodiny

streda 13:30 – 15:30
sobota 14:00 – 16:00
nedeľa 14:00 – 16:00

Aktuálne informácie o režime návštev

Kontakt

telefónne číslo: 056/681 83 17

Dôležité informácie

Pri príjme si so sebou prineste:

 • doklad totožnosti,
 • preukaz poistenca,
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu,
 • odporúčanie na hospitalizáciu,
 • doklad o dočasnej práceneschopnosti, ak bola vystavená ošetrujúcim lekárom,
 • rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vystavené,
 • hygienické potreby, domácu obuv, pyžamo, župan, uteráky, domáci úbor,
 • lieky, ktoré toho času užívate v originálnom balení; o zozname liekov a ich dávkovaní treba upovedomiť ošetrujúceho lekára.

Neberte so sebou:

 • ostré, sklenené predmety,
 • väčší obnos finančných prostriedkov,
 • cenné veci.

Fajčenie
Fajčiarom je dovolené priniesť si vlastné cigarety. Fajčenie je dovolené v určenom čase a vo vyhradenom priestore.

Finančný obnos a cennosti
Nemocnica odporúča pacientom nebrať so sebou veľký finančný obnos a cennosti. Ak pacient tak predsa len urobí, uloženie cenných vecí a hmotných prostriedkov zabezpečuje sociálna sestra príslušného oddelenia, ktorá zároveň v prípade potreby kontaktuje príbuzných pacienta.

Detská psychiatrická ambulancia – vyšetrovňa